-31% 2-3 gün içinde Emirdağ Lâhikası Büyük Boy (İki Renk-Lügatli)

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Emirdağ LâhikasıBüyük Boy, Termo Deri, İki Renk, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli

Emirdağ Lâhikası iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 221, ikinci 151 adet mektup olmak üzere toplam 372 adet mektuptan oluşmaktadır.

Bu lâhika mektubları -ki "Yirmiyedinci Mektub'dur- Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetdar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak Said Nursi ye mektublarla takdim etmişler. Bazı müşkilâtlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Said Nursinin, hem talebelerin mektubları ile "Barla", "Kastamonu" ve "Emirdağ" lâhika mektubları vücuda gelmiştir. 

Emirdağ Lâhika Mektubları, birinci kısmı: 15 Haziran 1944'de Denizli hapsinden beraet ile tahliyeden sonra Heyet-i Vekile kararıyla Emirdağı'nda ikamete memur edilen Risale-i Nur müellifi Said Nursî 1947 sonlarına kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emirdağı'nda ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve Üniversite talebeleri ve Anadolu'da Nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine müteallik bazı mektub ve suallerine cevaben yazdığı mektublardır. İkinci kısım ise: 1948-1949 Afyon Cezaevi'nde yirmi ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağı'na avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir'de iki ay ikameti müteakib, oradan da "Gençlik Rehberi" mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul'a gelip üçer ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağı'nda iken talebelerine yazdığı mektublar ve mahkemeler

Kitap ile ilgili yapılan bazı çalışmalar;

1. Ana metin: Risale-i Nur’un metnine hiçbir surette müdahale edilmemiştir. Metin­de Sözler Yayınevi’nin en son baskısı esas alınmıştır.

2. Haşiye–dipnot: Tarafımızdan eklenen dipnotlar numaralandırılmak ve sayfanın al­­tında verilmek suretiyle, müellif veya talebeleri tarafından eklenen “Haşiye”lerden ayırt edilmiştir.

3. Âyet-i kerimeler: Âyet-i kerimelerin kısa bir meâli, sûre isim ve numarası ve âyet nu­marası sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtilmiştir.

4. Hadis-i şerifler: Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kıs­mında numara verilerek belirtilmiştir.

5. Âyet ve hadis işaretleri: Metinde geçen bazı âyet ve hadis işaretlerine dipnot dü­şü­lerek (ve başına bk. yazılarak) bunların kaynakları belirtilmiştir.

6. Tercümeler: Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin eğer müellif tarafın­dan ya­pılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa bu tercüme aynen alınmıştır. Bu gi­bi yerlerde, tercümenin daha detaylı oluşu dikkati çekecektir. Diğer yerler­de ise, yine Müellifin Türkçede kullandığı tabirler ve üslûp esas alınarak, tercü­menin, Risale-i Nur’­un ruhuna mümkün mertebe yabancı düşmemesi için gayret gösterilmiştir.

Risale-i Nur’un daha kolay anlaşılması için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Her ne kadar geliştirilmeye ve daha akademik hüviyet ka­zandırılmaya müsait olsa da, Ri­sa­le-i Nur’un genel mantık örgüsü içinde yapılan bu mütevazı çalışma inşaallah Risale-i Nur’un anlaşılması­na yönelik ciddî anlamda terim, kaide ve usûl gibi akademik çalış­ma­la­ra bir başlangıç teşkil edeceği ve fiilî bir dua hükmüne geçeceği ümidindeyiz. 

Yayınevi: Söz Basım Yayın
Müellifi:  Said Nursî

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Emirdağ Lâhikası Büyük Boy (İki Renk-Lügatli)

Ücretsiz Kargo

150TL ve Üzeri Alışverişler'de Kargo Bedava!

  • İnceleme Sayısı: 1690
  • Ürün Kodu: 5237010
  • Stok Durumu: 2-3 gün içinde
  • 45TL
  • 31TL
  • Vergiler Hariç: 29TL
Telefonla Sipariş Ver

TELEFON İLE SİPARİŞ